Глава 16 - Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 ) { Із змінами, внесеними згідно із закон

Глава 16


^ МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА МОРСЬКОМУ І РІЧКОВОМУ

ТРАНСПОРТІ


Стаття 121. Місця здійснення митних процедур


Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного

контролю на території морських та річкових портів, а також в

акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень.


Стаття 122. Зони митного контролю в морських та річкових

портах


Зони митного контролю в морських та річкових портах

розташовуються в межах, відведених адміністрацією цих портів,

територій та акваторій.


Порядок створення та функціонування зон митного контролю у

морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів

України.


Стаття 123. Тривалість митного контролю


Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в

порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей

період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та

опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться

товари, підстави для ввезення на митну територію України,

вивезення за межі митної території України чи транзит через

територію України яких відсутні.


Стаття 124. Строк митного оформлення суден закордонного

плавання


Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного

плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який

визначається керівником митного органу за погодженням з керівником

відповідного органу охорони державного кордону України та іншими

контрольними службами.


Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється

цілодобово у порядку їх прибуття.


Стаття 125. Розміщення об'єктів митного контролю у водному

сполученні


Райони розвантаження та завантаження суден закордонного

плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця

стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються

адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної

діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з

органом охорони державного кордону України.


Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з

повідомленням відповідного митного органу та органу охорони

державного кордону України.


Стаття 126. Митний контроль у разі виникнення особливих

обставин


Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного

лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в

змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній

території України, вивантаження з нього товарів допускається в

місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна

повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання

цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.


Стаття 127. Митний контроль за вантажними операціями у

водному сполученні


Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та

завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу

митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними

документами, передбаченими законодавством України. Пропуск через

митний кордон України товарів, що перевозяться в міжнародному

водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних

декларацій.


Стаття 128. Митний контроль суден закордонного плавання,

що перетинають державний кордон України на

нетривалий час


Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для

міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води,

палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на

строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває

під митним контролем до його відправлення.


Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному

оформленню на загальних підставах.


Стаття 129. Митний контроль каботажних суден


Судна каботажного плавання, що плавають під Державним

Прапором України, а також судна каботажного плавання, що плавають

під іноземним прапором, за умови одержання на це дозволу

центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту,

перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу.

Митне оформлення таких суден здійснюється документально після

повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана

судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших

держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при

виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід до портів

інших держав та причалювання до суден закордонного плавання.


Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими

суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без

оформлення вантажної митної декларації. Оподаткування зазначеної

продукції здійснюється відповідно до законів України.


Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в порти

інших держав або причалювало до суден закордонного плавання, воно

підлягає митному контролю на загальних підставах.


Стаття 130. Митне оформлення українських суден, побудованих

чи придбаних за кордоном або проданих за кордон


Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за

межами митної території України судна здійснюється після набуття

резидентом права власності на таке судно в режимі імпорту під час

його першого заходу в один з українських портів.


Митне оформлення придбаного нерезидентом на митній території

України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно

вивозиться за межі митної території України, або в режимі

тимчасового ввезення, якщо таке судно використовується на митній

території України.


Стаття 131. Дозвіл митного органу на відправлення судна

закордонного плавання


Органи управління портом не дозволяють капітанові судна

закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки

митного органу на відповідному судновому документі.


Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з дією

непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування

людей дозвіл митного органу не обов'язковий.


Стаття 132. Митний контроль за переміщенням товарів через

борти іноземних військових кораблів


Товари, що переміщуються через борти іноземних військових

кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку,

підлягають митному контролю та митному оформленню.


Глава 17


^ МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА АВІАТРАНСПОРТІ


Стаття 133. Міжнародні аеропорти


Переміщення товарів через митний кордон України повітряним

шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані

митні органи.


Переміщення товарів через митний кордон України через інші

аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається

у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у

разі вимушеної посадки повітряного судна.


Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном


Командир повітряного судна зобов'язаний подати для здійснення

митного контролю такі документи:


1) генеральну декларацію;


2) документи про поштові відправлення, товари та

товаросупровідні документи;


3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами

України, а також міжнародними договорами України, укладеними в

установленому законом порядку.


Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного

судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки

поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього

Кодексу.


Стаття 135. Вимушена посадка


Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за

межами міжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхідних

заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають

митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий

міжнародний аеропорт про місце посадки судна.


Адміністрація міжнародного аеропорту після одержання такого

повідомлення зобов'язана забезпечити перевезення посадових осіб

митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів,

екіпаж, а також товари, що підлягають митному контролю, до митного

органу.


Стаття 136. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними

авіапасажирами


Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за

винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають

обкладенню податками і зборами та безперешкодно переміщуються в

межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.


Стаття 137. Взаємодія в оформленні авіаперевезень


Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями

здійснюється митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з

контрольними та іншими службами, що беруть участь в оформленні

міжнародних повітряних суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів

та багажу.


Спільні технологічні схеми оформлення міжнародних

авіаперевезень та розподіл обов'язків під час їх здійснення

затверджуються керівниками авіапідприємства, митного органу та

органу охорони державного кордону України.


У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та

послідовність оформлення кожною службою міжнародних

авіаперевезень.


Стаття 138. Пільговий режим митного контролю повітряного

судна


Митний контроль та митне оформлення повітряного судна, яке

перевозить офіційні державні делегації, здійснюються без митного

огляду.


Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю

є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства

закордонних справ України.


Глава 18


^ МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ


Стаття 139. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного

рухомого складу через державний кордон України


У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного

транспорту на державному кордоні України здійснюються перевірка

документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні

процедури, передбачені цим Кодексом.


Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші

операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного

оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій

рахунок.


Стаття 140. Проведення митного контролю на залізничному

транспорті


Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному

транспорті визначаються спільними технологічними схемами, які

затверджуються начальниками залізничних станцій, керівниками

митних органів та органів охорони державного кордону України.


Стаття 141. Документи для митного контролю товарів, що

перевозяться залізничним транспортом


При надходженні до митного контролю товарів, що перевозяться

залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до

митного органу:


1) передатну відомість (багажний список);


2) залізничні накладні;


3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними

договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та

іншими законами України.


Стаття 142. Відповідальність за доставку товарів до митного

органу призначення


Залізниця несе відповідальність за втрату чи неналежну

доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного

органу призначення.


Стаття 143. Місце здійснення митних процедур у міжнародному

залізничному сполученні


Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному

залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю.

Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний

контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху

поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах

охорони державного кордону України та центральним органом

виконавчої влади в галузі транспорту.


З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний

контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному

кордоні або в місцях, визначених керівником митного органу за

погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони

державного кордону України.


У виняткових випадках, перелік яких визначається спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші

елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть

бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у

складі поїзда неможливе.


Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки

здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного

кордону України.


Стаття 144. Пропуск товарів, що перевозяться у

вагонах-ресторанах поїздів міжнародного

сполучення


Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні,

коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон

України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення,

підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.


Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються

через митний кордон України без справляння податків і зборів за

умови, що:


а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання

безпосередньо у поїзді;


б) їх обсяг не перевищує встановленої законодавством України

кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних

послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.


Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у

вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за

умови сплати усіх належних податків і зборів.


Глава 19


^ МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ


Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю

автотранспортних засобів


Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через

митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати

відповідні документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами

України та міжнародними договорами, укладеними в установленому

законом порядку.


Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним

контролем автомобільним транспортом


Особи, що переміщують товари під митним контролем

автомобільним транспортом, зобов'язані:


1) доставити товари за місцем призначення із збереженням

митних забезпечень;


2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без

дозволу митного органу;


3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного

контролю і митного оформлення документи;


4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати

вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і

пред'являти їх до митного контролю.


Стаття 147. Порядок митного оформлення автотранспортних

засобів, які перевозять товари через митний

кордон України


Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення

товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної

декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари,

які перевозяться цим автотранспортним засобом.


Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари,

вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки

МДП, передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення

вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцією МДП

1975 року) ( 995_012 ), товарно-транспортних накладних, дорожнього

листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених

законодавством.


Глава 20


^ МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА ТРУБОПРОВІДНОМУ ТРАНСПОРТІ

ТА ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ


Стаття 148. Порядок здійснення митного контролю товарів,

що переміщуються трубопровідним транспортом

та лініями електропередачі


Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон

України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у

тому числі з метою транзиту через митну територію України,

здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом

Міністрів України.


Порядок та строки митного контролю та митного оформлення

товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями

електропередачі, визначаються Кабінетом Міністрів України виходячи

з особливостей їх переміщення через митний кордон України.


Стаття 149. Документи, необхідні для митного оформлення

товарів, що переміщуються трубопровідним

транспортом


Для митного оформлення товарів, що переміщуються

трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі

документи:


1) зовнішньоекономічний договір (контракт);


2) акт (акти) приймання-передачі товару;


3) сертифікат якості;


4) рахунок-фактуру (інвойс);


5) маршрутну телетайпограму;


6) дозволи (ліцензії) відповідних органів державної влади;


7) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими

законами України.


Стаття 150. Документи, необхідні для митного оформлення

електроенергії


Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному

органу такі документи:


1) зовнішньоекономічний договір (контракт);


2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про

кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон

України;


3) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими

законами України.


Глава 21


^ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

У МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯХ


Стаття 151. Переміщення міжнародних поштових відправлень

через митний кордон України


Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний

кордон України, в тому числі транзитом через територію України,

після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що

знаходяться в цих поштових відправленнях.


Підприємства поштового зв'язку України зобов'язані за свій

рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного

оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через

митний кордон України.


Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються

в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України,

здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які

визначаються та обладнуються центральним органом виконавчої влади

в галузі зв'язку та інформатизації України за погодженням із

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі митної справи.


Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного

оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду,

перепакування та зберігання здійснюються підприємствами поштового

зв'язку України за свій рахунок за участю і під контролем митних

органів.


Стаття 152. Переміщення міжнародних експрес-відправлень

через митний кордон України


Міжнародні експрес-відправлення переміщуються через митний

кордон України, в тому числі транзитом через територію України,

після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що

знаходяться у цих відправленнях.


Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються

в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України,

здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються

відповідним експрес-перевізником за погодженням із спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної

справи.


Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного

оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду,

перепакування та зберігання здійснюються відповідним

експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем

митних органів.


Стаття 153. Порядок та умови здійснення митного контролю

товарів та інших предметів, що пересилаються в

міжнародних поштових та експрес-відправленнях


Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших

предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон

України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях,

встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Розділ VI


^ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ

ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ0928377479137865.html
0928514380628913.html
0928587878061385.html
0928621434625634.html
0928828879676803.html